Planningsprocessen voor stedelijke gebieden

De stedelijke planningsprocessen resulteerden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan per stedelijk gebied