Publieke inspraak van 3/5/2021 t/m 1/7/2021 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen

  • 3 mei 2021

De gemeente Essen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op het gebruik van de ruimte in de gemeente geeft. Op dit moment is nog niet geweten hoe het uiteindelijke beleidsplan er zal uitzien. Er bestaat wel al een conceptnota van het beleidsplan. Die conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces om na te denken hoe Essen er in de toekomst zou kunnen uitzien. Hij geeft de ambities weer voor het toekomstig ruimtelijk beleid, bespreekt een aantal ruimtelijke strategieën om dit wensbeeld te bereiken en identificeert een aantal globale uitdagingen met lokale impact. Deze conceptnota maakt al een discussie op hoofdlijnen mogelijk.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en ook de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure

De kennisgevingsnota downloaden of inkijken :

pdf bestand20210420 Kennisgeving plan-MER Beleidsplan Ruimte Essen - finale versie.pdf (1.91 MB)

 

De kennisgevingsnota kan  ook geraadpleegd worden op het gemeentehuis van Essen en op de website van de gemeente Essen.
Gezien de corona-maatregelen is het noodzakelijk eerst contact op te nemen om een afspraak te maken.

U moet uw reactie uiterlijk  op 01/07/2021 bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan het gemeentebestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte gemeente Essen (PL0267)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)