Vlaanderen

Re-move: waar een wil en een plan is, kan een weg weg


Dit project onderzoekt wat het onthardingspotentieel is van het lokale wegennet, dat in Vlaanderen het grootste aandeel heeft in de verharding. Door parallel onderzoek, door de toepassing van dit onderzoek in een pilootgemeente en door het testen van ontharding van wegen in drie pilootcases, ontwikkelt het project een bruikbare aanpak voor gemeenten in Vlaanderen.   Initiatiefnemer: TV RE-ST/ Trage wegen VZW / Voorland 
 


 

Het project

Het project ziet ontharding niet als een doel op zich maar koppelt dit aan hogere doeleinden. Het zet in op het afkoppelen en herbestemmen van wegen, zodat er mogelijkheden zijn voor een andere invulling en een ander gebruik ervan, zoals een transformatie tot trage wegen, fietspaden, natuurcreatie,  enz. Er worden ook ontwikkelings- en financieringskansen gezocht in de realisatie van waterinfiltratie, biodiversiteit, landschapsopbouw, … door ontharding van wegenis.  

De bedoeling van het project is om een multipliceerbare open source-methodiek te ontwikkelen waarmee lokale besturen het onthardingspotentieel van – verouderde – wegen kunnen bepalen en op basis waarvan zij kunnen overgaan tot ontharding van hun lokale wegenis. Het project zoekt naar een uitweg voor de huidige wegenbouwcultuur als een aanjager van ons groeiend ruimtebeslag.

remove

Technische fiche

  • Locatie: Vlaanderen  
  • Aanvrager: TV RE-ST/ Trage wegen VZW / Voorland 
  • Partners: via open oproep samenwerking met 3 lokale besturen (pilootgemeenten) en bijhorende andere lokale actoren 
  • Onderzoeksteam: RE-ST, Trage Wegen vzw, Voorland bv 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): systemisch project
  • Geraamde kostprijs  (in €): 336 785,5
  • Subsidiebelofte (in €): 174113