Relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid

Dit onderzoek heeft tot doel bijkomende gegevens te genereren ter uitbreiding van de gegevens van de 4e campagne van het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in functie van beleidsaanbevelingen in het kader van ruimtegebruik en gezondheid. De focus ligt hierbij op moleculaire en fysiologische aspecten van de biologische stress respons. Daarnaast wordt blootstelling van jongeren aan verkeer beter ingeschat met behulp van de urinaire koolstof lading.

In het algemeen kunnen we concluderen dat zowel groen in de nabijheid van de woning als in een ruimere straal en een goede luchtkwaliteit van belang zijn voor jongeren. Gezien het feit dat de verstedelijking zowel in Vlaanderen als in de rest van de wereld steeds meer toeneemt, is het dus essentieel dat er een inspanning geleverd wordt om de bestaande groene ruimtes te behouden en uit te breiden en verder in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek