Antwerpen

Robuuste Klimaatstraat in AntwerpenInitiatiefnemer: stad Antwerpen
 


 

Het project

Stad Antwerpen gaat na of de klassieke straatinrichting kan evolueren en hoe straten op de meest efficiënte manier ingezet kunnen worden voor de wijk en haar bewoners. Straten kennen heel wat functies en het is dan ook een uitdaging om alle veranderende noden van een straat te begrijpen en een leefbare straat te creëren. Daarnaast wil de stad Antwerpen met oog op de klimaatverandering, haar straten klaarmaken voor de toekomst. 

Om antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen gaat de stad op zoek naar manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens hete zomers en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken. Om dit te bereiken wordt de procedure van ontwerp, uitvoering en beheer van de aanleg van een straat herschreven.  

Bewoners worden actief betrokken bij de heraanleg van hun straat ener wordt gekeken naar publiek alsook privéterrein. Een straat maakt altijd deel uit van een wijk of een buurt. Daarom bekijkt de stad of er samenwerkingen mogelijk zijn met bewoners, lokale handelaars of bedrijven in de straat.  

Een nieuwe beleidsaanpak wordt ontwikkeld met als doel klimaatrobuuste ruimte te creëren op publiek en privaat domein. De heraanleg van een straat is het ideale moment om een  publieke ruimte opnieuw functioneel in te richten en rekening te houden met alle noden van bewoners en de wijk.  Er wordt nauw gekeken naar de functie van de straat in de omringende wijk en bewoners worden actief betrokken bij de nieuwe realisatie. Ze worden uitgenodigd om mee na te denken over hun omgeving op vlak van groen, water, mobiliteit, veiligheid, thermisch comfort en beeldkwaliteit, en zelf acties te ondernemen op privaat domein. Het project streeft naar een evolutie in het ontwerp-, uitvoerings- en beheersproces en gaat dit testen en evalueren in twee concrete pilootcases. 

klimaatstraat Antwerpen

Technische fiche

  • Locatie: Antwerpen 
  • Aanvrager: Stad Antwerpen 
  • Partners: Aquafin en water-link 
  • Ontwerpteam: Stad Antwerpen – Stadsontwikkeling – Publieke ruimte 
  • Ontharding: 30000-45000 m² per jaar op termijn  (systemisch project)
  • Geraamde kostprijs  (in €): 334.155,0
  • Subsidiebelofte (in €): 2213993