Ruimte, rust en stilte

Een kwalitatieve leefomgeving heeft een positieve invloed op onze (mentale) gezondheid. Stille en rustige plekken zijn daarom een essentieel onderdeel van een gezonde leefomgeving. Nu wonen en werken steeds meer samenkomen in dicht bebouwde stadswijken en dorpen, wordt het nog belangrijker om gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgevingen te creëren.

We zoeken steeds vaker parken en natuurgebieden op of gaan op zoek naar de verscholen, stille plekken in de buurt. Wie goed rondkijkt, ziet dat mensen op allerlei manieren proberen een moment van rust te nemen. Soms op de meest onverwachte plekken. Natuurlijke geluiden zoals het ruisen van bladeren, fluitende vogels, het geluid van water worden door de meeste mensen als rustgevend en aangenaam beschouwd. Deze geluiden vind je dan ook vaak terug op stille plekken.

Ontdek hieronder hoe we werk maken van stilte en rust.

stiltegebied

Kwaliteitslabel Stiltegebied

In Vlaanderen vind je heel wat geluidsbronnen, we wonen, werken, verplaatsen en ontspannen ons immers op een relatief kleine oppervlakte. Waar vind je grotere aaneengesloten gebieden met een goede akoestische kwaliteit? 

Lees meer over het kwaliteitslabel Stiltegebied

Programma Luwte-oases

Het is belangrijk om in onze leefomgeving zorg te dragen voor plekken waar er nog zintuiglijke rust is. Hoe kunnen luwte-oases bijdragen aan het creëren van een gezonde, kwalitatieve en biodiverse leefomgeving? 

Lees meer over het programma Luwte-oases

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)

In de kijker

pdf bestandLuwte in levendige buurten (3.19 MB) artikel in Tijdschrift Publieke Ruimte 40 'Contemplatieve ruimten', Infopunt Publieke Ruimte, 2021

 

Publicaties