SDGs@school

SDG@school is een website van MOS die ontwikkeld werd om scholen te helpen bij het integreren van de SDGs in een duurzame schoolwerking. De SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 werelddoelen die door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties worden nagestreefd tegen 2030.

SDGs@school helpt leerkrachten en leerlingen om:

  •     inzicht te krijgen in wat de SDGs betekenen voor hun school.
  •     inzicht te krijgen in hoe hun school nu reeds omgaat met de SDGs.
  •     inspiratie te krijgen om met de school mee te werken aan de SDGs.
  •     acties in verband met de SDGs op te volgen en hierover te communiceren.

Op de site werden verschillende tools opgenomen:

  • een SDG-kompas waarmee je in kaart brengt hoe de werelddoelen op je school aan bod komen. Door deze oefening te doen wordt duidelijk hoe de werelddoelen nog beter geïntegreerd kunnen worden op school-en klasniveau. Of hoe je duurzaam denken en handelen op school aan de 17 werelddoelen kan aftoetsen. Alle SDGs werden in het SDG-kompas hertaald naar een schoolcontext, wat het gemakkelijk maakt voor directies, leerkrachten en leerlingen om ermee aan de slag te gaan.
  • een SDG-ideeënbox met inspiratie om te werken rond één of meerder SDGs op jouw school of in je klas.
  • een SDG-impactroos kan je een (geplande) les, een project, een actie,... aftoetsen aan de SDGs. Op welke SDGs had een actie een positieve impact? Had ze ook impact op andere SDGs? Denk er samen over na en kom zo te weten hoe je jouw actie nog sterker kan maken.
  • een SDG-woordenwolk waarmee je kan onderzoeken aan welke SDGs een lesonderwerp zoal gelinkt kan worden.

>> Surf naar www.SDGsatschool.be

Contacteer ons

MOS - Duurzame scholen, straffe scholen
02 553 80 72 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)
SDG-wiel