Seveso-inrichtingen in Vlaanderen: Overzicht

De kaart toont de terreinen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

  • De kaart geeft de situatie weer zoals bij bekend bij het Team Externe Veiligheid. Deze situatie wordt regelmatig geactualiseerd.
  • Een lagedrempelinrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is opgenomen als een lagedrempelinrichting.
  • Een niet-Seveso-inrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is niet opgenomen (dit is zo voor onder andere nieuwe, nog te bouwen Seveso-inrichtingen).
  • Een Seveso-inrichting die een statuswijziging gemeld heeft, blijft ongewijzigd op de kaart staan totdat de gemelde statuswijziging geverifieerd en bevestigd is.

De getoonde gegevens zijn beschikbaar als een shape-bestand (.shp) en als een Google Earth-bestand (.kml).

Melding Seveso-inrichting

Je ziet een fout op de kaart of in de lijst? Meld dit.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)