Stationsomgeving Geel

Locatie Geel
Omschrijving De herinrichting van de stationsomgeving van Geel naar een
hoogwaardige en stedelijke woon- en werkomgeving.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestand2019-01-30 Procesnota v5.pdf (677 kB)
Procesverantwoordelijke Rob Krabbenborg
Initiatiefnemer Stad Geel
Bevoegde overheid Stad Geel
Project website Project stationsomgeving - Stad Geel

Verkenningsfase

Startbeslissing

maandag 12 december 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

maandag 26 februari 2018

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

maandag 9 april 2018

Beslissing richtlijnen MER

vrijdag 13 juli 2018

Voorontwerp van voorkeursbesluit

vrijdag 4 september 2020

  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

Datum Synthesenota

vrijdag 4 september 2020