Technicus transportkoeling

Koeltechnici die de volgende werkzaamheden uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, moeten in het bezit zijn van een erkenning:

  • installatie, onderhoud, reparatie en buitendienststelling
  • lekkagecontroles
  • terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen

Met koelwagen wordt een motorvoertuig met een gewicht van meer dan 3,5 ton bedoeld dat primair bestemd en gebouwd is om goederen te vervoeren en dat met een koeleenheid is uitgerust.

Er bestaat geen erkenningsverplichting voor het bedrijf waarvoor de koeltechnicus werkt.


Klik hier voor de lijst met erkende koeltechnici en koeltechnische bedrijven waar de koeltechnici werkzaam zijn.

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnicus.

Klik hier voor informatie over het bekomen van de erkenning als koeltechnisch bedrijf.
 

Wie op 1 juli 2017 (datum inwerkingtreding erkenningsverplichting) beschikte over een geldige erkenning als koeltechnicus voor stationaire koelinstallaties moet hiervoor geen bijkomend examen afleggen en mag de werkzaamheden aan mobiele installaties uitvoeren. 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)