Tijdelijke regeling horecaterrassen

  • 6 april 2021

Om de heropening van horecazaken in het kader van de COVID-19 maatregelen te vergemakkelijken, is tijdelijk voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen geen omgevingsvergunning vereist, tot 31 maart 2022.

Wil men het terras plaatsen op openbaar domein, is wel de toelating van de beheerder van dat openbaar domein nodig.

Wil men de terrassen permanent plaatsen, ook verder in 2022, zal men een vergunning moeten bekomen. De eventuele toelatingsplichten en meldingsplichten voor terrassen bij beschermd erfgoed blijven van toepassing.

Lees de tekst van het wijzigingsbesluit.

Lees het verslag bij het besluit.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)