Genk

Transformatie van de Evence CoppéelaanInitiatiefnemer: Stad Genk
 


 

Het project

Dit project wil op korte termijn omvangrijke delen verharding van de Evence Coppéelaan definitief uitbreken. Daarmee zet het strategisch in op een kwalitatieve verbinding met meer groen en ruimte voor zachte mobiliteit tussen de stadskern, het station van Genk en de cultuursite C-Mine. De helft van de baanvakken wordt geschrapt. Het project is een voorbeeld voor de transformatie, inclusief ontharding van vele overmaatse (steen)wegen in Vlaanderen, met aandacht voor vergroening (inclusief onderhoud en beheer), waterhuishouding en strategische (her)ontwikkeling.  

Ontharding coppeelaan Genk
Ontharding coppeelaan Genk

Technische fiche

  • Locatie: Genk 
  • Aanvrager: Stad Genk 
  • Partners:  
  • Ontwerpteam:   
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 120000
  • Geraamde kostprijs  (in €): 14.886.741,0
  • Subsidiebelofte (in €): 250000