Halle

Van grijs naar groen speelparadijsInitiatiefnemer: Basisschool Heilig Hart en College Handbooghof

 


 

Het project

Met dit project willen de scholen meer dan de helft van hun verharde speelplaats ontharden. De scholen sluiten met hun onthardingsproject aan bij het project van het landschapspark Zenne dat de stad Halle wil realiseren, wat de impact van beide projecten versterkt. De ontharde speelruimte zal na de schooluren en tijdens de weekends ook voor een breder publiek toegankelijk zijn, in functie van het medegebruik van schoollokalen voor ontspanning, actieve en rustige spelmomenten, educatieve activiteiten, e.d. De aansluiting bij het landschapspark de Zenne, de klimaatrobuuste aanpak, het binnentrekken van hoogstammig groen in de stad en de zichtbaarheid naar het publiek domein ondersteunen de strategische impact. Ook op educatief vlak staat dit project sterk.  

Halle Grijs Groen

Technische fiche

  • Locatie: Halle 
  • Aanvrager: Basisschool Heilig Hart en College Handbooghof 
  • Partners: Scholengroep KORHA, Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, provincie Vlaams-Brabant, Departement omgeving, studiebureau Fris in het landschap, Stad Halle, MOS,  
  • Ontwerpteam: Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei in samenwerking met Fris in het landschap, en D+A Consult“ (ontwerp wadi)   
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1460
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 202.402,13
  • Subsidiebelofte ( in €): 151802