Sint-Truiden

Veemarkt als groenblauwe missing linkInitiatiefnemer: Stad Sint-Truiden
 


 

Het project

De herinrichting van de Veemarktsite in Sint-Truiden voorziet een complete transformatie van het uitdovende slachthuis en de verharde randparking naar een stedelijke groenblauwe zone rond de open te leggen Cicindria-beek. Er ontstaat een stedelijke groenzone die het stadspark met het Speelhof verbindt en een groene long vormt ter ondersteuning van geplande stadsontwikkelingsprojecten. De ontharding van de Veemarkt is een eerste deelproject in het verder openleggen en creëren van een groenblauwe ader die de binnenstad opnieuw met het omliggende landschap verbindt en inzet op het versterken van de kwaliteit van de trage verbindingen als alternatief voor gemotoriseerd verkeer.  

Veemarkt
Sint-Truiden Veemarkt
Sint-Truiden Veemarkt
Sint-Truiden Veemarkt
Sint-Truiden Veemarkt
Sint-Truiden Veemarkt

Technische fiche

  • Locatie: Speelhoflaan, Sint-Truiden 
  • Aanvrager: Stad Sint-Truiden 
  • Partners: De Watering, provincie Limburg, VMM, Fluvius, Regionaal landschap Haspengouw Voeren 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 13000
  • Geraamde kostprijs  (in €): 1350000
  • Subsidiebelofte (in €): 250000