Verbeteren van de leefbaarheid in Klein-Rusland

Locatie Zelzate
Omschrijving Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestand2018-06-29 procesnota versie 3.pdf (1.03 MB)
Procesverantwoordelijke Gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Initiatiefnemer Gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://gentsekanaalzone.be/klein-rusland/

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 26 februari 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 8 februari 2017

  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download
  • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

zaterdag 11 maart 2017

Beslissing richtlijnen MER

woensdag 7 juni 2017

Datum Synthesenota

donderdag 26 oktober 2017

Voorontwerp van voorkeursbesluit

vrijdag 29 juni 2018

  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download