Blankenberge

Verduining A. Ruzettelaan initiatiefnemer: stad Blankenberge
 


 

Het project

De noordelijk gelegen rijweg met aanpalende parkeerstroken en het oude en te smalle fiets- en voetpad in de A. Ruzettelaan tussen de J. Gadeynehelling en het kruispunt met de Koning Albert I-laan langsheen de duinen worden integraal onthard. Hiervoor wordt het noordelijke gedeelte van de rijweg, inclusief parkeerplaatsen, met een huidige breedte van 15,50 meter onthard om terug te laten verduinen met uitzondering van een recreatief fietspad, dat kadert binnen het ontwerp-Mobiliteitsplan van de stad Blankenberge. Hierdoor zorgt men voor de natuurlijke versteviging van de bestaande duinengordel en een kwalitatieve trage verbinding hierlangs, waarbij men verder inzet op het stimuleren van meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. 

ruzettelaan

Technische fiche

  • Locatie: Blankenberge 
  • Aanvrager: stad Blankenberge 
  • Partners:
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 6793
  • Geraamde kostprijs  (in €): 344.775,51
  • Subsidiebelofte (in €): 250000