Wanneer een beroep doen op een airco-energiedeskundige?

Energetische keuring airconditioningsystemen

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten iedere 5 jaar energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. 

Nieuwe airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld. Een omkeerbare warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem.

Ga naar de overzichtslijst met erkende airco-energiedeskundigen.

top

Wanneer is de energetische keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling.

  • Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem wel onder de keuringsverplichting.

  • Als de koeling alleen dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting. 

Vrijstelling voor niet-residentiële gebouwen die uitgerust zijn met bepaalde gebouwautomatisering- en controlesystemen

Niet-residentiële gebouwen met een of meerdere airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioningsystemen- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen.

Het gebouwautomatisering- en controlesysteem moet voldoen aan volgende eisen:  

  • het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken; 
  • de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren; 
  • communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

Gebouwen die met zo’n systeem zijn uitgerust, worden vrijgesteld van de airco-energiekeuring. Deze verplichting volgt uit het Energiedecreet.

top

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een erkend koeltechnicus, en dus niet door een erkend airco-energiedeskundige.

top

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)